Haptotherapie
Praktijk voor Psychomotorische en Haptotherapie
Raadhuisstraat 6v 5241 BL Rosmalen Mobiel: 06 - 11 10 29 31

Wat gaat er toch in dat koppie om?
Wie kan in de praktijk terecht?
Waar zit het probleem?
Wat houdt de therapie in?
Sociale vaardigheidstraining
De rol van ouder(s)
Achtergronden van de therapie
Margriet Willems
Contact
Linken

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkende kindertherapeuten

Waar zit het probleem?

Allereerst proberen we in een intakegesprek het probleem boven tafel te krijgen. Soms is de aanleiding duidelijk, denk aan een echtscheiding, een verhuizing of een aangrijpende gebeurtenis. Maar het is niet altijd zo helder. Stel dat je kind veel moeilijkheden heeft op school; misschien wordt het gepest, is het onzeker omdat het de lesstof niet aankan, of is het schoolwerk juist onder zijn of haar niveau en verveelt het zich tijdens de lessen.
Na het intake gesprek volgt een intake/observatie van drie bijeenkomsten. Van deze observatie wordt een verslag geschreven of een behandelplan opgesteld. In overleg met ouders en eventueel de verwijzer  bekijken we welke hulp geboden gaat worden. In sommige gevallen adviseren we een onderzoek bij een van de kindertherapeuten van het samenwerkingsverband.
De behandeling vindt plaats aan de hand van een behandelplan waarin doelstellingen en werkwijzen zijn  omschreven. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats en wordt het behandelplan zo nodig bijgesteld.
Aan overleg met ouders en met eventuele andere behandelaars wordt veel waarde gehecht.