Haptotherapie
Praktijk voor Psychomotorische en Haptotherapie
Raadhuisstraat 6v 5241 BL Rosmalen Mobiel: 06 - 11 10 29 31

Wat gaat er toch in dat koppie om?
Wie kan in de praktijk terecht?
Waar zit het probleem?
Wat houdt de therapie in?
Sociale vaardigheidstraining
De rol van ouder(s)
Achtergronden van de therapie
Margriet Willems
Contact
Linken

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkende kindertherapeuten

Wat houdt de therapie in?

De therapie integreert elementen uit de psychomotorische therapie en de haptotherapie. Al naar gelang de hulpvraag ligt het accent op één van beiden therapieën.

Bewegen en lichaamservaringen staan centraal in de aanpak. Kinderen laten veel van zichzelf zien in hun manier van spelen en bewegen. Terwijl het kind in de kleurige gymzaal klimt, klautert, bouwt, stoeit, schommelt of met de ballen speelt, kun je veel inzicht krijgen. Je merkt of het kind onzeker is, zichzelf onhandig vindt, ontevreden is met zijn of haar lichaam, zich niet kan concentreren of niet op onderzoek durft uit te gaan. Spelenderwijs kunnen we werken aan de sociaal-emotionele groei van het kind. Met spel dat gericht is op meer plezier beleven, ervaren dat je iets kunt, rust en ontspanning, angst overwinnen of grenzen leren kennen. Ook aanrakings- en ontspannings-oefeningen komen aan de orde. De ouders spelen mee indien dit wenselijk is of nodig is voor het kind.
De opgedane ervaringen doen iets met het kind: het wordt er door geraakt. Vaak is het zich daar niet van bewust. De therapeut helpt die veranderingen in het gevoel en het
lijf te leren ontdekken. Het kind leert signalen herkennen: zo wordt het zich meer bewust van het lichaam, de houding en de gevoelens.
Het opdoen van deze andere ervaringen geeft inzicht in de problematiek. Ook kunnen nieuwe ervaringen een aanzet zijn om anders om te gaan met problemen.