Marion van Weert
Remedial teacher

Remedial teaching, leerbegeleiding en ondersteuning
Kan uw kind extra ondersteuning gebruiken op het gebied van leren, welbevinden of zelfvertrouwen? Marion van Weert is gediplomeerd remedial teacher en biedt maatwerkbegeleiding aan kinderen in primair en voortgezet onderwijs.

Meer dan bijles
Remedial teaching is meer dan alleen bijles. Remedial teaching is specifieke hulp en begeleiding op maat bieden aan individuele leerlingen of kleine groepjes. Dit kan gaan om het behandelen van hardnekkige leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Maar ook minder complexe problemen, zoals een tijdelijke leerachterstand, kunnen worden verholpen door bijvoorbeeld pre-teaching.

Plezier in leren en zelfvertrouwen
Naast de focus op leerproblemen wordt ook aandacht besteed aan plezier in leren, de mindset en de unieke talenten en kwaliteiten van de kinderen. We kijken samen hoe we deze kunnen inzetten om de vaardigheden te verbeteren. Zo wordt niet alleen de leerachterstand ingehaald, maar ook het zelfvertrouwen versterkt.

Fotoboek