Wat doen wij?

Wij onderzoeken en behandelen kinderen met stoornissen of problemen die te maken hebben met:

  • motoriek en/of schrijven
  • eten en drinken
  • spraak en/of taal
  • gedrag
  • zelfvertrouwen
  • sociaal- emotionele ontwikkeling
  • lezen, spelling en/of rekenen

Ons streven is gezamenlijk een goed inzicht te krijgen in de problematiek van uw kind en de gezinssituatie. Hiervoor is het soms nodig dat uw kind bij meerdere therapeuten komt voor een onderzoek.

De gegevens uit deze onderzoeken worden gezamenlijk besproken, waardoor er een bredere kijk is op de ontwikkeling van uw kind.

Na onderling overleg adviseren wij u over onze behandelingsmogelijkheden of mogelijke doorverwijzing.

Wij proberen om binnen 6 weken de onderzoeken afgerond te hebben en met uw kind aan de slag te gaan.

In ons maandelijks overleg worden de vorderingen van de therapie besproken en waar nodig wordt de behandeling bijgesteld.

Wij werken samen met andere hulpverleners als aanvullend onderzoek nodig is.