Judith Rovers

Orthopedagoog/GZ-psycholoog

Sociale Vaardigheidstraining

Regelmatig wordt er thuis en op school geconstateerd dat er kinderen zijn die problemen hebben in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten. Soms vinden ze het moeilijk om afspraken te maken, waardoor ze vaak alleen spelen. In een aantal gevallen hebben ze weinig vriendjes. De kans dat deze kinderen zich steeds meer terugtrekken is groot. Ook heb je kinderen die heel erg stoer en luidruchtig op hun contactproblemen reageren. Ze hebben vaak ruzie en vallen daardoor buiten de boot.Om te voorkomen dat deze kinderen nog meer in de problemen raken hebben Judith Rovers en Margriet Willems een training ontwikkeld om kinderen sociaal vaardiger en weerbaarder te maken. Naast de goede resultaten, beleven de meeste kinderen veel plezier aan de training.

Voor wie zijn de trainingen bedoeld

Kinderen vanaf groep 5 van de basisschool die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen en samenspelen met leeftijdgenoten zoals:

 • kinderen die gepest worden, of zelf anderen pesten
 • kinderen die last hebben van verlegenheid
 • kinderen die niet zo handig zijn in het leggen van nieuwe contacten
 • kinderen die zich slecht kunnen verweren tegen leeftijdsgenootjes
 • kinderen die vaak ruzie hebben en/ of regelmatig vechten
 • kinderen die zich snel aanpassen en over zich heen laten lopen.

Werkwijze

De sociale vaardigheidstraining bestaat uit: 10 bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor de ouders. Tevens wordt informatie meegegeven voor de leerkrachten.

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn:

 • Complimenten geven en ontvangen
 • Omgaan met kritiek geven en krijgen
 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met pesterijen
 • Uiting geven aan gevoelens van vreugde, teleurstelling en boosheid
 • Vergroten van de assertiviteit en weerbaarheid mede door het ervaren van de eigen kracht
 • Invoegen in spelsituaties
 • Samenwerken

Aan deze thema’s wordt gewerkt in de vorm van gesprekken met elkaar en aan de hand van praktische oefeningen, spelvormen, bewegingsactiviteiten en lichaamswerk.

De kinderen krijgen huiswerkopdrachten mee en worden zo gestimuleerd om thuis en op school te oefenen.

Kosten

De sociale vaardigheidstraining kost 45 euro per bijeenkomst (er zijn 13 bijeenkomsten).

Voor aanvang is er een intakegesprek waar een consulttarief voor wordt berekend.

Mogelijk dat uw ziektekostenverzekering (mee)betaalt.

Wanneer

De bijeenkomsten vinden plaats op de donderdagmiddag na schooltijd.
Voorafgaande aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats met de ouders en het kind.

Daarna wordt in overleg met de ouders besloten of het kind deelneemt aan de sociale vaardigheidstraining.

Wie geven de cursus

De cursus wordt geven door Drs. Judith Rovers, orthopedagoog en GZ-psycholoog en Drs. Margriet Willems, psychomotorisch therapeut en haptotherapeut.

Informatie / aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:
Judith Rovers
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie
info@praktijk judithrovers.nl
Tel. 073-6579529.
of
Margriet Willems
Praktijk voor psychomotorische therapie en haptotherapie
mtmwillems@planet.nl
Tel. 06-11102931