Wij zijn therapeuten uit Rosmalen die vanuit al bestaande praktijken met elkaar zijn gaan samenwerken. Ons samenwerkingsverband bestaat uit:

Wat is ons doel?

Vanuit de gedachte dat wij samen meer weten dan ieder van ons alleen, kunnen wij elkaar aanvullen en stimuleren. Voor u of uw kind betekent dit een korte wachttijdbrede kijk, snel advies, en verbetering van kwaliteit in de behandeling.